• image

KOSGEB GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI

     

İşletme Geliştirme Destek Programı

Hali hazırda mevcut işletmeler programı başlatarak aşağıdaki konularda destek başvurularında bulunabilirler. Destek programı süresi iki yıldır. Destekleme oranı %60’dır. Programı başlattıktan sonraki tarih ile iki yıl içinde aşağıdaki konularda uygun giderler için destek başvurusu yapılabilmektedir:

a) Yurt içi fuar desteği

b) Yurt dışı iş gezisi desteği

c) Nitelikli eleman istihdam desteği

ç) Sınai mülkiyet hakları desteği

d) Belgelendirme desteği

e) Test ve analiz desteği

 

Yurt içi fuar desteği: Bu destek, KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan ve katılım sağlanacak fuarlarda, Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) kirası ile standart stant konstrüksiyonu ve dekorasyonu giderlerini kapsar.

Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami tutar limiti dahilinde 50 (elli) m²’dir.

Program süresince destek üst limiti 50.000,00 TL’dir.

 

Yurt dışı iş gezisi desteği: Bu desteğin amacı, işletmelerin uluslararası iş birlikleri tesis etmelerini veya iş birliklerini artırmalarını sağlamaktır.

İşletmelerin, KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan yurt dışı iş gezisi programlarına katılımlarına destek verilir.

Bu destek, KOSGEB Birimleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) veya Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programlarında işletme temsilcilerinin;

a) Konaklama giderlerini,

b) Ulaşım giderlerini (bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan havayolu/karayolu/demiryolu/ denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri),

c) Yurt dışı iş gezisi programı ile e ilgili tercüme, rehberlik giderleri, fuar giriş ücretleri ve toplantı-organizasyon giderlerini kapsar.

Her bir yurt dışı iş gezisi için işletme başına sağlanacak destek üst limiti; Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya kıtası ile Asya Pasifik Ülkeleri için 10.000 (on bin) TL, Çin Halk Cumhuriyeti dâhil diğer ülkeler için 5.000 (beş bin) TL’dir.

Destek programı süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL’dir.

 

Nitelikli eleman istihdam desteği: Bu desteğin amacı, işletmelerde nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamaktır.

Destek programı süresi içerisinde yeni istihdam edilen nitelikli eleman için destek verilir. Bu destek, ödeme talebinde bulunan işletmede işe giriş tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışan eleman için verilir.

Destek programı süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.

 

Sınai mülkiyet hakları desteği: Bu desteğin amacı, işletmelerin sınai mülkiyet haklarının korunmasını sağlamaktır.

İşletmelerin;

a) Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi ve Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’na yaptığı ödemeler ile patent ve marka vekili giderlerine,

b) Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi ve Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi almak için TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilir.

TÜRKPATENT’ten alınan/alınacak her bir belge için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beş bin) TL, TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınan/alınacak her bir belge için ise desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir.

Destek programı süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL’dir.

 

Belgelendirme desteği: Bu desteğin amacı, işletmelerin ürün, hizmet ve süreçlerini standardize etmelerini sağlamaktır.

İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınacak belgelere ve TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki belgelere (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS, TS ISO 18001), TS ISO 45001:2018 vb.) ilişkin giderlerine destek verilir. Bu destek, belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, test ve belge ücreti) kapsar.

ISO/IEC 15408, ISO/IEC 19790, ISO/IEC 24759, ISO/IEC 15504, TS 13298, ISO 9241151, ISO/IEC 25051, ISO/IEC 40500:2012, ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15288 ve ISO/IEC 17025 kapsamlarındaki belgeler için destek üst limiti 10.000 (on bin) TL, bunların dışında kalan belgeler için ise destek üst limiti 2.500 (iki bin beş yüz) TL’dir.

Destek programı süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.

 

Test ve analiz desteği: Bu desteğin amacı, işletmelerin ürün kalitesini artırmasını sağlamaktır.

İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversite laboratuvarlarından alacakları ürün, malzeme, parça, numunelere ilişkin test, analiz, kontrol-muayene ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir. KOSGEB laboratuvarlarından alınan hizmetlere ilişkin giderler destek kapsamı dışındadır.

Test, analiz ve kontrol-muayene hizmetine tabi tutulacak ürün, malzeme, parça ve numunelerin; sevk, sigorta ve benzeri giderleri ve bu hizmetlerin işletme tesislerinde yapılması halinde hizmeti veren personelin; konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır.

Destek programı süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.

 

 

Girişimci Destek Programı

Kafasında işletme kurarak ticaret hayatına atılma fikri olan Girişimci Adayları işletmelerini resmen kurmadan önce KOSGEB Girişimcilik Eğitimini aldıktan sonra işletmelerini kurmaları takdirde Girişimcilik Destek Programı için başvuruda bulunabilirler. Program üretici ve hizmet/perakende-toptan satış sektörü olarak ikiye ayrılmış olup, destek bilgileri aşağıdaki gibidir:

 

DESTEK UNSURU

DESTEK TUTARI

Kuruluş Desteği (Hem Üretici Hem de Hizmet/Perakende-Toptan Satışçılar)

Gerçek kişi işletme 5.000 TL

Sermaye şirketi işletme 10.000 TL

Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği

(Sadece Üreticiler)

Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL,

Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL,

Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere

300.000TL,

(Destek Oranı %75’tir.)

 

Performans Desteği

(Hem Üretici Hem de Hizmet/Perakende-Toptan Satışçılar)

Birinci Performans Dönemi

- 180-539 gün ise 5.000 TL

- 540-1079 gün ise 10.000 TL

- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi

- 360-1079 gün ise 5.000 TL

- 1080-1439 gün ise 15.000 TL

- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

 

İşletme Geliştirme Destek Programı

Hali hazırda mevcut işletmeler programı başlatarak aşağıdaki konularda destek başvurularında bulunabilirler. Destek programı süresi iki yıldır. Destekleme oranı %60’dır. Programı başlattıktan sonraki tarih ile iki yıl içinde aşağıdaki konularda uygun giderler için destek başvurusu yapılabilmektedir:

a) Yurt içi fuar desteği

b) Yurt dışı iş gezisi desteği

c) Nitelikli eleman istihdam desteği

ç) Sınai mülkiyet hakları desteği

d) Belgelendirme desteği

e) Test ve analiz desteği

 

Yurt içi fuar desteği: Bu destek, KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan ve katılım sağlanacak fuarlarda, Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) kirası ile standart stant konstrüksiyonu ve dekorasyonu giderlerini kapsar.

Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami tutar limiti dahilinde 50 (elli) m²’dir.

Program süresince destek üst limiti 50.000,00 TL’dir.

 

Yurt dışı iş gezisi desteği: Bu desteğin amacı, işletmelerin uluslararası iş birlikleri tesis etmelerini veya iş birliklerini artırmalarını sağlamaktır.

İşletmelerin, KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan yurt dışı iş gezisi programlarına katılımlarına destek verilir.

Bu destek, KOSGEB Birimleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) veya Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programlarında işletme temsilcilerinin;

a) Konaklama giderlerini,

b) Ulaşım giderlerini (bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan havayolu/karayolu/demiryolu/ denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri),

c) Yurt dışı iş gezisi programı ile e ilgili tercüme, rehberlik giderleri, fuar giriş ücretleri ve toplantı-organizasyon giderlerini kapsar.

Her bir yurt dışı iş gezisi için işletme başına sağlanacak destek üst limiti; Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya kıtası ile Asya Pasifik Ülkeleri için 10.000 (on bin) TL, Çin Halk Cumhuriyeti dâhil diğer ülkeler için 5.000 (beş bin) TL’dir.

Destek programı süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL’dir.

 

Nitelikli eleman istihdam desteği: Bu desteğin amacı, işletmelerde nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamaktır.

Destek programı süresi içerisinde yeni istihdam edilen nitelikli eleman için destek verilir. Bu destek, ödeme talebinde bulunan işletmede işe giriş tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışan eleman için verilir.

Destek programı süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.

 

Sınai mülkiyet hakları desteği: Bu desteğin amacı, işletmelerin sınai mülkiyet haklarının korunmasını sağlamaktır.

İşletmelerin;

a) Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi ve Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’na yaptığı ödemeler ile patent ve marka vekili giderlerine,

b) Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi ve Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi almak için TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilir.

TÜRKPATENT’ten alınan/alınacak her bir belge için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beş bin) TL, TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınan/alınacak her bir belge için ise desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir.

Destek programı süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL’dir.

 

Belgelendirme desteği: Bu desteğin amacı, işletmelerin ürün, hizmet ve süreçlerini standardize etmelerini sağlamaktır.

İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınacak belgelere ve TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki belgelere (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS, TS ISO 18001), TS ISO 45001:2018 vb.) ilişkin giderlerine destek verilir. Bu destek, belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, test ve belge ücreti) kapsar.

ISO/IEC 15408, ISO/IEC 19790, ISO/IEC 24759, ISO/IEC 15504, TS 13298, ISO 9241151, ISO/IEC 25051, ISO/IEC 40500:2012, ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15288 ve ISO/IEC 17025 kapsamlarındaki belgeler için destek üst limiti 10.000 (on bin) TL, bunların dışında kalan belgeler için ise destek üst limiti 2.500 (iki bin beş yüz) TL’dir.

Destek programı süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.

 

Test ve analiz desteği: Bu desteğin amacı, işletmelerin ürün kalitesini artırmasını sağlamaktır.

İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversite laboratuvarlarından alacakları ürün, malzeme, parça, numunelere ilişkin test, analiz, kontrol-muayene ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir. KOSGEB laboratuvarlarından alınan hizmetlere ilişkin giderler destek kapsamı dışındadır.

Test, analiz ve kontrol-muayene hizmetine tabi tutulacak ürün, malzeme, parça ve numunelerin; sevk, sigorta ve benzeri giderleri ve bu hizmetlerin işletme tesislerinde yapılması halinde hizmeti veren personelin; konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır.

Destek programı süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.

 

 

Girişimci Destek Programı

Kafasında işletme kurarak ticaret hayatına atılma fikri olan Girişimci Adayları işletmelerini resmen kurmadan önce KOSGEB Girişimcilik Eğitimini aldıktan sonra işletmelerini kurmaları takdirde Girişimcilik Destek Programı için başvuruda bulunabilirler. Program üretici ve hizmet/perakende-toptan satış sektörü olarak ikiye ayrılmış olup, destek bilgileri aşağıdaki gibidir:

 

DESTEK UNSURU

DESTEK TUTARI

Kuruluş Desteği (Hem Üretici Hem de Hizmet/Perakende-Toptan Satışçılar)

Gerçek kişi işletme 5.000 TL

Sermaye şirketi işletme 10.000 TL

Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği

(Sadece Üreticiler)

Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL,

Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL,

Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere

300.000TL,

(Destek Oranı %75’tir.)

 

Performans Desteği

(Hem Üretici Hem de Hizmet/Perakende-Toptan Satışçılar)

Birinci Performans Dönemi

- 180-539 gün ise 5.000 TL

- 540-1079 gün ise 10.000 TL

- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi

- 360-1079 gün ise 5.000 TL

- 1080-1439 gün ise 15.000 TL

- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL